Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website https://massagepraktijk-annouschka.webnode.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Massagepraktijk Annouschka zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Massagepraktijk Annouschka niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Massagepraktijk Annouschka garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Massagepraktijk Annouschka wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Massagepraktijk Annouschka staan links naar websites van derden, Massagepraktijk Annouschka aanvaard geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Massagepraktijk Annouschka niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) berusten bij Massagepraktijk Annouschka . Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Massagepraktijk Annouschka. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Massagepraktijk Annouschka heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Massagepraktijk Annouschka.

Feedback

Deze disclaimer is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch vragen hebben over de disclaimer of nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan kun je contact opnemen met Massagepraktijk Annouschka.