Privacyverklaring

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze privacyverklaring.

Massagepraktijk Annouschka respecteert de privacy van haar cliënten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonlijke gegevens worden onder geen beding door Massagepraktijk Annouschka aan derden versterkt.

Massagepraktijk Annouschka gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:

Als je een reservering plaatst voor een behandeling, heeft Massagepraktijk Annouschka je voor- en achter- naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om je reservering te kunnen verwerken en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wanneer je een bestelling plaatst in de webshop dan zal ook om een leveringsadres worden gevraagd.

Wanneer je een eerste afspraak maakt voor een klachtenbehandeling of wanneer je een afspraak maakt voor een nieuwe klacht, dan zal Massagepraktijk Annouschka een uitgebreide intake houden waarin vragen worden gesteld over de aard van je klacht en vragen die relevant zijn voor de beeldvorming over de ontstaanswijze van je klacht. De vragen dienen als doel het kunnen leveren van een optimale dienstverlening. Ook zullen er filmpjes worden gemaakt die ter ondersteuning dienen bij het geven van een behandeladvies en/ of die gedurende het behandeltraject de voortgang kunnen ondersteunen (bvb bij een bewegingsbeperking). 

Na afloop van een klachtenbehandeling zullen relevante gegevens worden vastgelegd die van belang zijn bij een mogelijk volgende afspraak.

Je gegevens, danwel je NAW gegevens, dan wel de gegevens over je afspraken, danwel gegevens betreffende je gezondheid, welbevinden en je klacht worden 1 jaar bewaard.

Cookies

Massagepraktijk Annouschka maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Massagepraktijk Annouschka teruggestuurd worden.

Informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Overig

Cliënten van Massagepraktijk Annouschka kunnen via de mail op de hoogte worden gehouden van belangrijke acties. Je kunt je t.a.t. uitschrijven voor deze mails.

Feedback over het gebruik van deze website en de diensten van Massagepraktijk Annouschka gebruikt Massagepraktijk Annouschka om deze site verder te ontwikkelen en haar diensten te verbeteren.

Feedback

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch vragen hebben over de privacyverklaring of nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan kun je contact opnemen met Massagepraktijk Annouschka.

Wijzigingen in dit Privacyverklaring

Indien Massagepraktijk Annouschka mocht besluiten haar Privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Ik raad je daarom aan regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.