Privacyverklaring

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze privacyverklaring.

Massagepraktijk Annouschka respecteert de privacy van haar cliënten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonlijke gegevens worden onder geen beding door Massagepraktijk Annouschka aan derden versterkt.

Massagepraktijk Annouschka gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:

Als je een reservering plaatst, heeft Massagepraktijk Annouschka je voor- en achter- naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om je reservering te kunnen verwerken en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wanneer je een bestelling plaatst in de webshop dan zal ook om een leveringsadres worden gevraagd.

Wanneer je een eerste afspraak maakt of wanneer je langer dan 6 maanden niet bent geweest, dan zal Massagepraktijk Annouschka je vragen een vragenlijst in te vullen voorafgaande aan de afspraak. De vragen die hierin worden gesteld dienen als doel het kunnen leveren van een optimale dienstverlening. Zo zullen er vragen worden gesteld over de verwachtingen van je afspraak, maar ook over je gezondheidstoestand en welbevinden. Dit om te kunnen beoordelen of er sprake is van absolute en/ of relatieve contra indicaties waardoor de afspraak niet of uitsluitend aangepast door kan gaan. Zo zal de afspraak prettig, ontspannen maar ook veilig kunnen verlopen, daar kan worden uitgesloten dat de afspraak de gezondheid mogelijk zou kunnen schaden.

Na afloop van de afspraak zullen relevante gegevens worden vastgelegd die van belang zijn bij een mogelijk volgende afspraak. Dit heeft wederom jouw gezondheid en welbevinden als doel.

Cliënten van Massagepraktijk Annouschka kunnen via de mail op de hoogte worden gehouden van belangrijke acties. Je kunt je t.a.t. uitschrijven voor deze mails.

Je gegevens, danwel je NAW gegevens, dan wel de gegevens over je afspraken, danwel gegevens betreffende je gezondheid en welbevinden worden 1 jaar bewaard.

Feedback over het gebruik van deze website en de diensten van Massagepraktijk Annouschka gebruikt Massagepraktijk Annouschka om deze site verder te ontwikkelen en haar diensten te verbeteren.

Cookies

Massagepraktijk Annouschka maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van Massagepraktijk Annouschka teruggestuurd worden.

Informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Feedback

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch vragen hebben over de privacyverklaring of nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan kun je contact opnemen met Massagepraktijk Annouschka.

Wijzigingen in dit Privacyverklaring

Indien Massagepraktijk Annouschka mocht besluiten haar Privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Ik raad je daarom aan regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.